Vilkår og Betingelser

Velkommen til Lilcat. Dine rettigheter er vår prioritet.

Så kult at du er interessert i produktet vårt! Det betyr at du også er glad i katter. Det betyr også at vi sammen kan bidra til å forbedre livet til katter over hele verden.

Ved å kjøpe produktet vårt kan du først og fremst ta fatt på en ny hverdag med mer trygghet og økt kunnskap om katten din. Før du skaffer deg Lilcat ber vi deg midlertidig om å lese vilkårene for bruk av produktet og tjenesten. Vilkårene er utformet av to grunner: sikre at du er kjent med produktet og hvilke rettigheter du har, samt å sikre våre rettigheter som selskap.

Lilbit AS er produsent og eier av merket Lilcat ®. Dette betyr at Lilbit AS er ansvarlig for alt som har med Lilcat-tjenesten å gjøre. Derfor vil all kommunikasjon relatert til Lilcat ® bli underlagt Lilbit AS som den offisielle juridiske kontakten til Lilcat-tjenesten. For mer detaljert informasjon gå til 'eiendomsrettigheter'.

Vennligst les disse vilkårene og ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du nederst i disse vilkårene og på www.lilcat.com.

Ved å få tilgang til eller bruke Lilcat-tjenesten, erkjenner og godtar du disse tjenestevilkårene.

Oversikt

Lilcat-enheten kan konfigureres, overvåkes og kontaktes gjennom Lilcat-appen. Vær oppmerksom på at produktet/enheten ikke vil fungere uten Lilcat-appen.

Når "vi", "vår" eller "oss" brukes nedenfor, betyr det Lilbit AS. Når "Lilcat-tjenesten" brukes betyr det enten "Lilcat-mobilapplikasjonen", "Lilcat-enheten" eller begge deler.

Lilcat-enheten er lagd for å bæres av en katt og brukes av eieren.

Hva er Lilcat?

Lilcat er et produkt som festes til kattens halsbånd eller sele. Produktet gir nøyaktig sporing av kattens plassering og gir informasjon om kattens velvære.

For å bruke tjenesten må du laste ned Lilcat-appen på smarttelefonen din. Appen er gratis og er tilgjengelig på iOS- og Android-tjenester (App store og Google Play). For fullstendig oversikt over enhetens og appens funksjoner, vennligst les mer i app-beskrivelsen eller på Lilcats produktside.

Lilcat er et helnorsk produkt, som betyr at det er utviklet og produsert her i Norge. På denne måten har vi full kontroll over hele produksjonen, noe som gir deg som bruker en ekstra trygghet.

Når du kjøper produktet

Det er flere lover som regulerer og sikrer dine rettigheter ved kjøp over internett; Avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og e-handelsloven. Disse rettighetene er umistelige, uavhengig av disse vilkårene.

Når du kjøper noe fra vår nettside kan du betale med Debetkort eller Vipps (sistnevnte kun i Norge). Umiddelbart etter kjøpet vil du motta en ordrebekreftelse på din angitte e-postadresse. Leveringstid er 3-5 dager.

Som kunde har du rett til å heve kjøpet uten begrunnelse. Dette skal gjøres innen 14 dager etter mottakelse av produktet, og produktet skal være i samme stand som da det ble mottatt. Ved bruk av 'angreretten' vil det innbetalte beløpet bli refundert til kontoen som pengene ble trukket fra i utgangspunktet. Kunden må imidlertid dekke kostnadene ved å returnere produktet.

Ved feil/mangler i bestillingen vennligst kontakt oss.

Vi vil svare på spørsmål angående tjenesten. Lilbit AS, org. Nei. 817 870 902, kan nås på support@lilbit.no eller på telefon på +47 73 44 00 70.

Oppdateringer og endringer

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet og tjenesten, derfor tilbyr vi med jevne mellomrom gratis oppdateringer for enheten og appen. Hvis du har slått på ‘automatiske oppdateringer’ på telefonen, trenger du ikke gjøre noe for å ha den nyeste programvaren installert til enhver tid.

Noen ganger kan vi legge til nye funksjoner, eller fjerne gamle funksjoner for å forbedre opplevelsen din.

Nedenfor er eksempler på endringer vi kan gjøre:

  • Oppdatering og justering av vilkår, produkter og tjenester.
  • Justering av priser.
  • Velg en nettverkstjeneste-leverandør, og flytt deretter eksisterende kunder til den nye leverandøren.
  • Endre tjenesten som følge av regulatoriske endringer og nye sikkerhets- eller bransjekrav.

For oss er det viktig å være åpen og transparent under disse oppdateringene og endringene. Derfor vil vi alltid gi beskjed om endringer som berører deg som kunde før endringene trer i kraft.

sporingsenhet / nødsituasjon

Lilcat-tjenesten er ment for bruk som en kommunikasjons- og sporingsenhet. Lilcat-tjenesten er ikke et feilsikkert sikkerhetssystem. Derfor bør det alltid tas riktige sikkerhetstiltak når du bruker Lilcat-tjenesten.

Personvern

Lilcat-enheten samler og overfører kontinuerlig data i henhold til våre retningslinjer for personvern, som for eksempel stedsdata. Slik detaljert datainnsamling og bruk er avgjørende for en vellykket drift av Lilcat-tjenesten.

Hvem er kunden

Vår kunde er den personen som har registrert Lilcat-enheten. Vi er ikke forpliktet til å svare på forespørsler, spørsmål, krav eller kommunikasjon om en bestemt enhet fra noen annen part (som et annet familiemedlem) enn kunden vår. Vi svarer gjerne på generelle spørsmål om våre tjenester og produkter til den som kontakter vårt support-team, men for å svare på spørsmål angående en bestemt enhet trenger vi bekreftelse på at det er kunden som er tilknyttet enheten som kontakter oss.

Lilcat App-lisens

For å bruke Lilcat-tjenesten, må du laste ned og installere Lilcat-appen. Vi gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar, begrenset lisens til å bruke Lilcat-appen utelukkende på enheter du eier eller administrerer. Når du laster ned appen representerer og garanterer du at du har rett til å installere og betjene lilcat-appen på enheten. Appen kan kun lastes ned via App Store eller Google Play.

Registrering og passord

For å bruke Lilcat-tjenesten må du registrere og installere Lilcat-appen. All informasjon om deg må være sannferdig, og du kan ikke bruke aliaser eller andre midler for å maskere din identitet. All personlig informasjon må tilhøre deg og ikke noen annen person. Du er ansvarlig for sikkerheten til passordet ditt og vil være ansvarlig for all bruk eller uautorisert bruk under ditt brukernavn. Hvis du mistenker uautorisert bruk av kontoen/ enheten din, bør du endre passordet ditt og/eller kontakte oss umiddelbart. Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å slette kundekontoen din, vil det ikke være tilstrekkelig å avinstallere Lilcat-appen. Forespørsler om sletting kan rettes til vår kundeservice eller gjøres i appens innstillinger.

-

10 års fri bruk (Gjelder de første 1000 produktene som ble solgt i 2021).

Alle tjenester knyttet til bruk av SIM-kort og sending av data over telenettet som lokasjon, historikk, temperatur, skritteller, lyd og lys er inkludert i prisen for produktet i 10 år fra anskaffelse. Retten til fri bruk gjelder for den enhet som er kjøpt og de funksjoner som er på kjøpstidspunktet. For nye funksjoner og tjenester som vil kunne bli lagt til enheten, som konsultasjon med veterinær, forsikring mv., vil det kunne påløpe betaling. Retten til fri bruk er personlig for kjøper og gjelder kun for kjøpt enhet, og kan ikke overføres til annen enhet ved f.eks. mistet, ødelagt eller salg av enhet.

Eiendomsrettigheter

Vi er de eksklusive eierne og autoriserte lisensgiverne av Lilcat-tjenesten, inkludert all kopi, programvare, grafikk, bilder, design og alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle eller eiendomsrettigheter som finnes deri. Uten å begrense det foregående, erkjenner du at Lilcat-tjenesten eies av Lilbit AS, og at du ikke vil foreta deg handlinger som er i strid med våre eier-rettigheter eller som vil skade våre eier-rettigheter. Ingen del av Lilcat-tjenesten kan dekonstrueres, dekompileres eller modifiseres, og det kan heller ikke lages avledede verk basert på Lilcat-tjenesten uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Alle rettigheter som ikke er gitt under disse tjenestevilkårene er forbeholdt oss.

Tvister

Lilcat er et norsk selskap og er derfor underlagt norsk lov.

Hvis det mot formodning skulle oppstå uenigheter mellom kunden og Lilcat, vil vi strekke oss langt for å finne løsninger. Dersom vi likevel ikke evner å finne en løsning, for eksempel et kompromiss, kan begge parter bringe tvisten inn for ordinære domstoler. Siden vårt hovedkontor ligger i Trondheim, skal tvisten bringes inn for domstolen i Trondheim.

Overfor forbrukerkunder er vi ansvarlige for direkte tap som følge av mangler ved Tjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vi beviser at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne tapet.

I forhold til bedriftskunder er vi kun ansvarlige for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra vår side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden har pådratt seg som følge av mangelen.

Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skade på tredjeparter forårsaket av bruken av Lilcat-tjenesten.

Vi er ikke på noen måte ansvarlige for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Dette gjelder både forbruker- og bedriftskunder. Indirekte tap omfatter tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av redusert eller tapt produksjon eller omsetning, tap som skyldes at tjenesten ikke blir utnyttet som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke oppfylles samt tap. på grunn av korrupt eller degradert data.

Vårt totale ansvar, vedrørende Lilcat-tjenesten er begrenset til kr 50.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Vi er ikke ansvarlige for tap som kan spores tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunden eller tredjeparter, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilkobling av eget utstyr til vårt nettverk.

Delbarhet

Hvis noen del av disse tjenestevilkårene skal holdes eller erklæres for å være ugyldig eller ikke håndheves av en juridisk domstol, skal en slik bestemmelse være ineffektiv, men skal ikke påvirke noen annen del av disse tjenestevilkårene.

Kontaktinformasjon

Vi vil svare på alle spørsmål angående tjenestene og disse vilkårene. Lilbit AS, org. Nei. 817 870 902, kan nås på support@lilcat.com eller på telefon +47 73 44 00 70.

alt
alt
Kontakt oss

Kontakt oss

Media og partnerskap

info@lilbit.no

Adresse

Lilbit AS - Skippergata 14

7042 Trondheim, Norway

(+47) 73 44 00 70

Sosiale medier
altaltaltalt